MCM Computer@your service!
DisclaimerE
DisclaimerD
Contact
MCM Computer@your service!
Computer
AllInOne
SilentPC
AMDNB
Wind
AMD
Wind
ULTRA
ULTRA_SAMSUNG
ULTRA
All-In-One Printer
Laserprinter
Monitoren
LAN
Service
onderwater camera's
PATIMA housing
Websites
partner

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Aansprakelijkheid
De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. LUXDIVER tracht naar best vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, doch kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen. LUXDIVER is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou genomen zijn op grond van de weergegeven informatie.

Juistheid van informatie en correct gebruik
De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Links
Het is mogelijk dat LUXDIVER op deze website een link maakt naar een andere website waarvan LUXDIVER meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. LUXDIVER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen gemaakt worden.

Algemeen
LUXDIVER behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt LUXDIVER u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

  

 tekst Duits

tekst Engels

© 1982 - 2019 MCM EUROPA BV all rights reserved.